ondernemingsplan voor investeerder

Wij hebben in ons netwerk investeerders maar mocht u zelf een investeerder hebben gevonden, dan is het belangrijk dat u onderzoek doet naar hem of haar. De investeerder doet dit ook bij u, het is immers zijn investering.

Investeerders krijgen wekelijks zeer veel aanvragen, heb dus geduld na uw aanvraag en probeer er zodoende tussenuit te springen met een uitstekende teaser en ondernemingsplan. Proef dus eerst of er interesse is met een teaser. Mocht de investeerder interesse hebben dan kunt u het ondernemingsplan tezamen met een geheimhoudingsverklaring (NDA) toezenden.

Eigen vermogen is gewenst bij de hogere bedragen maar mocht dit niet aanwezig zijn, dan zult u een aandelenpakket moeten afstaan of zekerheden moeten bieden zoals  hypothecaire zekerheid.