Ondernemingsplan voor de IND

Het ondernemingsplan voor de IND ( de Immigratie- en naturalisatiedienst) wijkt af van een standaard ondernemingsplan in die zin dat het belang voor Nederland duidelijk weergeven moet zijn in het rapport. Wij kennen deze eisen en maken het ondernemingsplan dus ook conform deze eisen. De IND stelt voor elke immigrant de punten vast waarop er een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse maatschappij.

Dit doet zij volgens het ABC-puntenmodel waarbij elk onderdeel A, B en C voldoende punten moet opleveren. Als onderdelen A en B genoeg punten hebben opgeleverd, hoeft niet meer te worden voldaan aan paragraaf C. Wij houden altijd het ABC-model naast het plan gedurende het vervaardigen van dit plan voor een maximale opbouw van de score.

Enkele belangrijke voorbeelden van de punten uit het ABC-model van de IND:

Zijn de vermelde omzetten volgens marktonderzoek haalbaar en voldoende?;

Wordt de rechtsvorm een BV wat zwaarder weegt dan een personenassociatie in de vorm van een eenmanszaak, C.V of V.O.F.;

Wat is de genoten opleiding van de aanvrager in het land van herkomst? hoe hoger hoe beter;

Is de aanvrager van plan mensen aan te nemen, om zodoende een bijdrage te leveren aan de Nederlandse arbeidsmarkt?;

 Is er marktonderzoek en een concurrentie-analyse uitgevoerd?.

Wordt er eigen vermogen/spaartegoeden ingebracht?

Het komt er dus op neer dat de samenleving voordelen kan genieten uit de nieuwe onderneming en dat de aanvrager zelfstandig  in zijn levensonderhoud kan voorzien met zijn zaak.