Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf start vanuit een uitkering? Dan heeft u misschien recht op financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Voor wie

 

De volgende 3 groepen zelfstandigen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:

startende ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten

gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

oudere zelfstandigen (geboren voor 1 januari 1960) met een niet-levensvatbaar bedrijf

Vormen van bijstand

 

Er zijn 2 soorten van bijstand in het Bbz: een lening of een periodieke uitkering.

Lening

 

De maximale lening is € 203.135 (voor starters maximaal € 37.398).

De rente op de Bbz-lening is 8% per jaar.

De looptijd is maximaal 10 jaar.

De lening is alleen voor gevestigde zelfstandigen. Afhankelijk van de hoogte van het berekende vermogen en inkomen komen zij in aanmerking voor een bedrag ‘om-niet’ en rentereductie.

Periodieke uitkering

 

Een startende ondernemer kan in de aanloopperiode van zijn bedrijf een periodieke uitkering krijgen voor levensonderhoud op bijstandsniveau. Dat kan alleen als het bedrijf nog niet voldoende winstgevend is. Ook een gevestigde ondernemer kan een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

De gemeente geeft de Bbz-uitkering altijd als voorlopige lening. De hoogte ervan berekent ze achteraf aan de hand van de definitieve jaarcijfers over het afgesloten boekjaar.

Hoe vraagt u de Bbz aan?

 

U vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan bij de Sociale Dienst in de gemeente waar u woont.

Bron: RVO.nl