Ondernemingsplan voor de bank

Voor de banken zijn enkele aspecten in het ondernemingsplan en daar buiten zeer bepalend:

Banken wensen een sterke solvabiliteit, dat betekent in de praktijk dat er minimaal 25% eigen vermogen (zoals spaartegoeden, apparatuur) moet worden ingelegd voor de lening;

Geen BKR-codering A1, A2, A3, A4;

Een sterk team of ambitieuze ondernemer met een duidelijke en heldere visie;

Intentieverklaringen. Als bijvoorbeeld een startende publisher de toezegging heeft gekregen van een adverteerder om zijn diensten af te nemen zodra hij gestart is, dan wil de bank deze toezegging graag op papier;

Een professioneel en helder geschreven ondernemingsplan;

Dekkingswaarden op de balans. Mocht u een bestelauto van de zaak in bezit hebben, dan zal de bank deze opnemen voor 50- 60% (dekkingswaarde rijdend materieel);

Zekerheden: Kan de bank niet voldoende zekerheden worden verstrekt dan kan een MKB-borgstellingskrediet worden aangevraagd bij dezelfde bank, de overheid staat dan borg voor de lening.