ondernemingsplan voor crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen maar ook particulieren een beroep doen op de crowd om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen.

Bij crowdfunding gaat het altijd om een grote groep mensen (de ‘crowd’) die gezamenlijk een geldbedrag bij elkaar leggen. Waar dat geldbedrag aan wordt besteed en wat de crowd ervoor terugkrijgt, verschilt per crowdfunding vorm.

De snelst groeiende vorm van crowdfunding is de leenvorm variant, waarbij vooral het MKB wordt gefinancierd. In 2019 besloeg deze vorm 89% van alle crowdfunding in Nederland. Als tegenprestatie voor het uitlenen van geld krijgen de investeerders een financiële beloning (rente). Soms krijgen zij ook een incentive (een leuk extraatje).

Het proces van een crowdfunding aanvraag

 

Bij crowdfunding als leenvorm doorloopt de kredietaanvraag een aantal stappen. Het begint met een goede voorbereiding. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld, omdat hij aan bepaalde eisen moet voldoen. Krijgt een ondernemer groen licht van het platform, dan wordt het project op het platform gepresenteerd aan investeerders middels een pitch. Hierin vertelt een ondernemer zijn verhaal en wordt de benodigde financiering uitgelegd.

Voordelen van crowdfunding als financiering:

 

Tarieven en voorwaarden zijn veelal door ondernemers zelf te bepalen;

Crowdfunding levert veel investeerders, investeerders kunnen uitgroeien tot klanten en/of ambassadeurs van de onderneming;

Een crowdfundingcampagne is een uitstekende vorm van marktonderzoek;

Crowdfunding sluit aan op een veranderende behoefte van mensen. Meer online gericht, grotere behoefte tot ‘community building’, een groeiende deeleconomie, grotere behoefte aan transparantie;

Crowdfunding kan daadwerkelijk een onderdeel zijn van een online marketingstrategie.

Steeds vaker zien we dat verschillende vormen van financiering worden samengebracht. Elke vorm van financiering heeft immers voor– en nadelen. Ook banken nemen een meer positieve houding aan ten opzichte van crowdfunding. Hybride- en stapelfinancieringen, waarbij de bank bijvoorbeeld rekening-courantkrediet verstrekt en een crowdfundingplatform een middellang krediet of eigen vermogen, komen steeds vaker voor.

Bron: Crowdfunding.nl