Administratie startende ondernemerBeschrijving bedrijfsformule

In dit deel vermeld u uw concept. Geef daarbij antwoord op vragen als:

Wat maakt uw idee uniek?

Zijn er risico’s voor de onderneming?

Wat zijn uw Unique Selling Points?

In welke behoefte voorziet uw product of dienst?

Marketingplan en marketing-mix

In het marketingplan moet duidelijk worden hoe u aan uw klanten komt. Beschrijf op welke markt u zich gaat begeven, welke trends u daar ziet en of u daarvan profiteert of er juist tegenin gaat, wie uw concurrenten zijn en wie uw potentiële klanten zijn. Antwoord op de volgende vragen dient dan te worden gegeven:

Wie zijn uw directe- en indirecte concurrenten en substituten?

Start u alleen of met compagnons?

Neemt u personeel in dienst?

Waar vestigt u uw bedrijf offline en online?

Wat is het verdienmodel en wat zijn de marges?

Wat is de conversie?

Heeft u een logo en kenmerkende huisstijl?

Heeft u specifieke vergunningen nodig?

Hoe gaat u promoten? Gebruikt u social media of juist vertrouwde offline mediums?

In een ondernemingsplan dienen minimaal de volgende onderwerpen vermeld te staan:

Samenvatting

De lezer van uw plan kan weinig tijd hebben. Een ondernemingsplan begint daarom met een samenvatting van maximaal twee A4-tjes. Hierin wordt van elk hoofdstuk en sectie de kernaspecten beschreven: uw bedrijfsformule, de markt waarin u opereert, potentiële klanten, mogelijke directe of indirecte concurrenten en hoe u zichzelf onderscheidt in de markt en de belangrijkste cijfers uit uw financiële plan waaronder cashflows en initiële investering.

Personalia en ondernemerskwaliteiten

Vermeld uw persoonlijke gegevens en die van uw eventuele compagnon. Zie dit als een uitgebreid cv. Vermeld ook uw doelstellingen om ondernemer te worden, wat u met uw onderneming wilt bereiken en wat uw sterke en zwakke punten zijn. Hoe ontwikkelt u zichzelf als ondernemer? Gaat u ondernemerschapscertificaten behalen? HACCP en Sociale Hygiëne voor een horeca onderneming? Of volgt u een cursus Basiskennis Boekhouden? Allemaal belangrijk om te vermelden zodat de financier ziet dat u serieus bent met uw plannen.

Financieel plan

Een zeer belangrijk onderdeel. Hoeveel investering heeft u nodig, waar gaat u dat in investeren, wat is uw eigen vermogen en waar gaat u het vreemd vermogen vandaan halen? In uw financieel plan laat u in cijfers zien dat uw onderneming haalbaar is. Als u op zoek bent naar investeerders dan moet u ze met dit gedeelte overtuigen. In het financiële plan neemt u een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting op.Marketingplan in het ondernemingsplan