Keuze rechtsvorm bij onderneming

Bij het oprichten van uw onderneming heeft u de keuze uit rechtsvormen. De meest gekozen zijn de eenmanszaak, VOF of BV. Er zijn verschillen in aansprakelijkheid en fiscale rentabiliteit tussen deze rechtsvormen, bel ons voor advies. In het algemeen zijn hieronder de belangrijkste kenmerken weergegeven:

Belastingschijven

Eenmanszaak

 

Prive-aansprakelijkheid: Als u failliet dreigt te gaan, bent u ook aansprakelijk met uw prive-vermogen waaronder uw huis, auto, boot etc.

Inkomen: Zodra u substantieel meer gaat verdienen, in het jaar 2021 meer dan € 68.507,-,  valt u  in het hoogste belastingtarief namelijk 49,50%.

Fiscaal: U heeft recht op de Startersaftrek, de Zelfstandigenaftrek, de Investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

VOF

 

Prive-aansprakelijkheid: Als jullie VOF  failliet dreigt te gaan, bent u als firmant hoofdelijk aansprakelijk met uw prive-vermogen waaronder uw huis, auto, boot etc. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat u ook aansprakelijk gesteld kunt worden voor de schulden van uw mede-firmant (compagnon) als hij op eigen houtje schulden maakt.

Inkomen en fiscaal: Zodra u als firmant voor uw deel substantieel meer gaat verdienen, meer dan € 68.507,-,  valt u  in het hoogste belastingtarief namelijk 49,50%.

Aftrekposten: U beiden als firmanten hebben recht op de Startersaftrek, de Zelfstandigenaftrek, de Investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

BV

 

Prive-aansprakelijkheid: In beginsel bent u in prive niet aansprakelijk, er zijn wel 3 voorwaarden hier voor, belt u ons hierover op voor een verduidelijking.

Inkomen en fiscaal: Zodra u als BV substantieel meer gaat verdienen, namelijk nettowinst meer dan € 200.000,-,  valt u  in het belastingtarief van 20%. Is de nettowinst echter lager dan € 200.000,-, dan bedraagt de Vennootschapsbelasting echter 16,5%.

Aftrekposten: U heeft GEEN recht op de Startersaftrek, de Zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Wel heeft u recht op de Investeringsaftrek.

U zult begrijpen dat een combinatie van bepaalde te behalen nettowinst en gewenste aansprakelijkheid keuze kan zijn voor een bepaalde rechtsvorm. We adviseren hierbij graag. Bel ons voor de juiste keuze.

Via ons uw BV oprichten

Wij zijn Premium lid van Firm24, het enige respectabele kantoor in Nederland welke online oprichting van vennootschappen verzorgt zonder gedoe.

Wij kunnen voor u uw BV oprichten binnen enkele dagen en tijdrovende bezoeken aan de notaris zijn niet meer nodig, het kan geheel online.

Bovendien hanteert Firm24 zeer aantrekkelijke tarieven welke alleen door firma’s gehanteerd kunnen worden die het geheel onder controle hebben.

Contacteer ons voor een uitstekend ondernemingsplan en de zakelijke en frisse uistraling van een echte BV.

Cijfers van Firm24